Welfare

Koně chovaní na pastvině tráví, podobně jako ferální koně, asi 60 % času pasením. Optimální chov by jim měl poskytnout ad libitum konzum objemného krmiva, ad libitum vodu, zdroj soli, měkké a suché místo k odpočinku, kontakt s jinými koňmi, tzn. denní pohyb alespoň 30-60 minut ve společnosti skupiny koní. Pro hodnocení welfare u koní můžeme použít protokol Animal Welfare Indicators (AWIN), který má i svou specializaci v oblasti koní.

Animal Welfare Indicators

http://www.animal-welfare-indicators.net/site/flash/pdf/AWINProtocolHorses.pdf