Sexuální chování

Hřebec a klisna spolu mají intenzivní kontakt, znají se a v harému spolu po celý rok komunikují. Mimo říji klisna nejeví sexuální zájem o hřebce. U samců je charakteristickým chováním flémování. Projevuje se rotací hlavy, oči často směřují dolů a z nozder může kapat čirý sekret. Flémují také valaši. Dalším typickým chováním je porývání moči a trusu klisen vlastními exkrety, hrabání a čichání. Pro sexuální chování hřebců jsou významné některé faktory jako světlo, olfaktorické a vizuální stimuly, hormonální status klisny, zkušenost, kompetice, prostředí (místo k připouštění, klid, zacházení ošetřovatele) a genetické faktory. Hřebci mezi sebou bojují o harémy a hlídají si své klisny. Hřebci mají schopnost oplodnit samice již asi v 15 měsících věku, ale harém klisen většinou získávají kolem 6. až 9. roku.

U samic přichází puberta okolo jednoho roku věku, pohlavní dospělost se ale dle plemene může pohybovat od 8 do 24 měsíců. Pohlavní cyklus se opakuje po 21 dnech s výjimkou gravidity nebo pokus sezónně v zimě nenastává anestrus, klisna je původně sezónně polyestrická. Říje klisen trvá na rozdíl od jiných kopytníků, déle a to 3-10 dní. Klisny v říji mají specifický výraz obličeje, kdy ušní boltce směřují mírně dozadu a pysky jsou uvolněny (německý výraz Rossigkeit - klisna v říji). Estrus provází také neklid, časté močení, klisna v receptivní fázi uhýbá ohonem na stranu, blýská (flashing), vyhledává hřebce a tlačí se na jiné koně. Mimo říji klisna o hřebce nejeví sexuální zájem.

Flémování u hřebce
Foto: Flémování u hřebce.
Flémování u hřebce a klisna v říji – ocas na stranu, blýskání, tlačí se na hřebce
Foto: Flémování u hřebce a klisna v říji – ocas na stranu, blýskání, tlačí se na hřebce.
VIDEO: video 41
Video: Flémování.
Video: Klisna v říji – uhýbá ocasem, močí, blýská, tlačí se na hřebce.

Připouštění

Při připouštění hřebec věnuje pozornost říjící klisně. Očichává její moč, přibližuje se k ní za vokalizace táhlým tónem. Následně přistupuje ke klisně tváří v tvář, poté iniciuje prekopulační interakce tak, že se přibližuje ke klisně zezadu. Klisna k němu otáčí hlavu, hřebec ji očichává kolem lopatky, slabin, ocasu a flémuje. Penis je v této fázi relaxovaný. Bezprostředně před kopulací pokládá hřebec bradu na záď klisny a má o ni opřenou hruď, tím jí tlačí na záď. Postupně se zvedá na zadní končetiny, zatím bez erekce, obejme klisnu předními končetinami, někdy ji přitom uchopí zuby za hřívu. Zvířata do sebe vzájemně strkají, hřebec naznačuje vzeskoky ze stran za částečné erekce. Před kopulací stojí hřebec za klisnou, vyskakuje, obejme ji předními končetinami a dochází k imisi, následuje 7 - 9 koordinovaných pohybů pánví, ejakulace (7-12 uretrálních pulzů). Ohon hřebci vlaje v koordinaci s ejakulačními kontrakcemi.

Hřebec očichává moč říjící klisny
Foto: Hřebec očichává moč říjící klisny.
Hřebec se přibližuje ke klisně zezadu, klisna k němu otáčí hlavu, hřebec ji očichává a flémuje
Foto: Hřebec se přibližuje ke klisně zezadu, klisna k němu otáčí hlavu, hřebec ji očichává a flémuje.
Hřebec klisnu očichává kolem lopatky, klisna v říji stojí s rozkročnýma zadníma nohama, močí a je svolná k páření
Foto: Hřebec klisnu očichává kolem lopatky, klisna v říji stojí s rozkročnýma zadníma nohama, močí a je svolná k páření.
Hřebec očichává klisnu kolem ohonu
Foto: Hřebec očichává klisnu kolem ohonu.
Hřebec klisnu očichává kolem slabin, klisna stojí, močí, uhýbá ocasem na stranu, uši jsou mírně sklopené dozadu a do boku, povolený spodní pysk a projevuje submisivitu hřebci tzv. snappingem
Foto: Hřebec klisnu očichává kolem slabin, klisna stojí, močí, uhýbá ocasem na stranu, uši jsou mírně sklopené dozadu a do boku, povolený spodní pysk a projevuje submisivitu hřebci tzv. snappingem.
Během očichávání hřebci často flémují
Foto: Během očichávání hřebci často flémují.
Bezprostředně před kopulací pokládá hřebec bradu na záď klisny a má o ni opřenou hruď, tím jí tlačí na záď. Klisna uhýbá ocasem a močí
Foto: Bezprostředně před kopulací pokládá hřebec bradu na záď klisny a má o ni opřenou hruď, tím jí tlačí na záď. Klisna uhýbá ocasem a močí.
Před kopulací stojí hřebec za klisnou
Foto: Před kopulací stojí hřebec za klisnou.
Hřebec se postupně zvedá na zadní končetiny, obejme klisnu předními končetinami a dochází k imisi
Foto: Hřebec se postupně zvedá na zadní končetiny, obejme klisnu předními končetinami a dochází k imisi.

Evoluční očekávání v porovnání s reálným obrazem v chovu

Výběr reprodukčního partnera určuje člověk, připouštění inseminací (stresující prostředí, omezení pohybu klisny, doba připouštění určená člověkem), odmítavé chování klisny je potlačeno až použitím sedace, často bývá spojeno se změnou prostředí. Procento potratů u klisen připouštěných doma je dle studie 0 % na rozdíl od klisen, které jsou připouštěny jinde, kde procento potratů dosahuje 31 %. Není to dáno transportem, ale návratem březí klisny mezi domácí hřebce/valachy. Cílem klisny je vyvolat doma dojem otcovství jako obrana proti infanticidě. Při umístění klisny do vedlejšího výběhu je procento potratů až 54 %, protože klisna neví, že se k ní hřebec nedostane. Při umístění klisny do stejného výběhu je procento potratu 22 %.

Gravidita

Gravidita trvá přibližně 11,5 měsíců (uvádí se 333 až 336 dnů, nebo interval 300-360 d ap.), ale může být ovlivněna i dalšími faktory např. průměrná délka březosti chladnokrevných klisen se uvádí 340 d. Gravidita je možná od věku 2-3 let. Některé chovné klisny často rodí ob rok, což je biologický strop, nebo dvakrát za tři roky.

Březí klisna
Foto: Březí klisna.

Porod (partus)

Porody probíhají nejčastěji na jaře a v létě, aby se mláďata rodila do co nejoptimálnějších podmínek. Několik dní před porodem se u klisny zvětšuje mléčná žláza a tvoří se kolostrum, také otéká vulva. Klisny často močí a defekují, snižují konzum potravy, opakovaně lehají a vstávají, více pijí a jejich pohyby jsou opatrnější.

Klisna rodí v blízkosti stáda nebo hledá úkryt. Samotný porod má 3 fáze a to první otvírací fázi, trvající 12-24 hodin, následuje vypuzovací fáze, trvající 5-20 minut, kdy klisna obvykle uléhá, a v poslední poporodní fázi odcházejí plodové obaly. Další projevy chování klisen během porodu zahrnují neklid, pocení, přešlapování, namáhavé uléhání a vstávání nebo hrabání předními končetinami. Porod probíhá v leže, ale klisna při vyrušení vstává. Většina porodů (80 %) probíhá kolem půlnoci.

Porod u klisny
Foto: Porod u klisny.