Reprodukční chování

V rámci reprodukčního chování je u hřebců a klisen zřetelná velká individuální variabilita. Hřebci se obecně snaží najít více partnerek a mít co nejvíce potomků (kvantita) a klisny se naopak pokouší najít kvalitního hřebce a úspěšně odchovat několik hříbat. Párování partnerů není nahodilé, probíhá sexuální selekce a rozmnožuje se pouze část hřebců, ale většina klisen. Klisny jsou pohlavně aktivní celý život.