Komunikace

Vizuální komunikace

Pro herbivory je typické umístění očí laterální, kdy koně při své orientaci mění polohu hlavy. Monokulární vidění koní umožňuje rozsah kolem 215°, binokulární potom 60 – 70°. Koně vidí barevně a to odstíny žluté a modré (mají 2 typy čípků). Z vizuálních signálů (řeči těla) můžeme u koní pozorovat různé držení hlavy, krku a těla, polohu ušních boltců, držení ocasu. Hřebec se skloněným a prohnutým krkem shání dohromady svoje klisny, odhání oponenta (herding) a hýbe přitom hlavou ze strany na stranu (snaking). Naopak projevem submisivity se pokládá mírně skloněná hlava, povolené pysky, ohon přitažený k tělu, uši mírně do stran a tzv. snapping (u koní cca do 3 let).

Video: Sledování okolí.
Komunikace – držení hlavy, krku, těla, poloha ušních boltců
Foto: Komunikace - držení hlavy, krku, těla, poloha ušních boltců.
Snapping u 2 denního hříběte
Foto: Snapping u 2 denního hříběte.
Snapping u staršího hříbě
Foto: Snapping u staršího hříbě.
Projev submisivity u říjící klisny
Foto: Projev submisivity u říjící klisny.
Video: Projev submisivity u říjící klisny.

Akustická komunikace

Pro lokalizace zvuků je významná pohyblivost ušních boltců, které se nezávisle na sobě pohybují v rozsahu 180°. Ze zvukových signálů můžeme u koní slyšet mručení, ržání, pořehtávání matka-hříbě, ržání hříbat – etepimeletické chování (žádá matku o péči), epimeletické zvuky (jemné řehtání, doprovázející péči matka-hříbě), řehtání, funění, výstražné funění, frkání, odfrknutí a kvikot.

Pohyblivost ušních boltců ve velkém rozsahu
Foto: Pohyblivost ušních boltců ve velkém rozsahu.
Video: Pohyblivost ušních boltců u koně.
Video: Zvukové signály – kvikot.
Řehtání
Foto: Řehtání.
Video: Zvukové signály – kvikot a řehtání.
Video: Zvukové signály - frkání.
Video: Zvukové projevy hřebce u klisny.

Čichová komunikace

Čichová komunikace slouží k vzájemné identifikaci koní, kdy si koně navzájem čichají k vydechovanému vzduchu. K čichové komunikaci dále patří očichávání trusu a moči jiných koní.

Hřebec očichává fécés jiného koně
Foto: Hřebec očichává fécés jiného koně.
Video: Kůň očichávající fécés jiného koně.
Video: Čichová komunikace sloužící k vzájemné identifikaci koní.
Olfaktorická komunikace hříbě – matka
Foto: Olfaktorická komunikace hříbě – matka.
Video: Olfaktorická komunikace mezi hřbaty.
Vzájemná identifikace koní, kdy si navzájem čichají k vydechovanému vzduchu
Foto: Vzájemná identifikace koní, kdy si navzájem čichají k vydechovanému vzduchu.
Video: Vzájemná identifikace koní, kdy si navzájem čichají k vydechovanému vzduchu.

Komunikace taktilní

Při taktilní komunikaci dochází k fyzickému kontaktu dvou jedinců různými částmi těla, především nosem, pysky a jazykem – vzájemné olizování, okusování částí těla sloužící k udržování soudržnosti mezi členy skupiny (allogrooming). Hříbata pro uklidnění vyhledávají kontakt s matkou. Hlavičkou se dotýkají oblasti mléčné žlázy, kde dochází k vylučování uklidňujících feromonů (equine appeasing pheromone).

Allogrooming – vzájemné olizování, okusování částí těla
Foto: Allogrooming – vzájemné olizování, okusování částí těla.
Video: Allogrooming.
Video: Allogrooming – hříbata.
Allogrooming – k udržování soudržnosti mezi členy skupiny koní
Foto: Allogrooming – k udržování soudržnosti mezi členy skupiny koní.
Allogooming – hříbata
Foto: Allogooming – hříbata.
Doteková komunikace hříbě – matka
Foto: Doteková komunikace hříbě – matka.