Komfortní chování

Mezi komfortní chování je zahrnována péče o srst (grooming), kdy se zvíře zbavuje např. prachu, vody, hmyzu aj., čehož může toho dosáhnout jemným třesením podkožními svaly, otřásáním těla (kraniálním směrem) nebo válením, otíráním, škrábáním, okusováním nebo olizováním. Dalším typickým komfortním chováním je odpočinek, protahování, zívání či spánek. Koně odpočívají zhruba 5 – 30 % dne dle věku, podmínek a sezóny. Vestoje odpočívají zhruba 2-4h denně podle potravních potřeb, vleže asi hodinu za den s několika epizodami ležení. Spánek koní je polyfazický, kdy jedna epizoda REM spánku trvá zhruba 3-10 min. Pro odpočinek kůň potřebuje dostatečné místo v boxe/stání, odpovídající podestýlku a nesmí být ve stresu.

Otírání o předměty za účelem zbavit se prachu, vody nebo hmyzu
Otírání o předměty za účelem zbavit se prachu, vody nebo hmyzu
Foto: Otírání o předměty za účelem zbavit se prachu, vody nebo hmyzu.
Otírání o druhého koně
Foto: Otírání o druhého koně.
Video: Komfortní chování - otírání se o předměty.
Komfortní chování – otírání hlavy o končetinu
Komfortní chování – otírání hlavy o končetinu
Foto: Komfortní chování – otírání hlavy o končetinu.
Komfortní chování – okusování končetiny
Komfortní chování – okusování končetiny
Foto: Komfortní chování – okusování končetiny.
Video: Komfortní chování – okusování končetiny, odhánění much.
Péče o srst – grooming
Video: Grooming u hříbat.
Péče o srst – grooming
Foto: Péče o srst – grooming.
Video: Péče o srst – grooming.
Video: Projevy komfortního chování koně při čištění.
Odhánění much ocasem
Foto: Odhánění much ocasem.
Otřepání celého těla koně za účelem zbavit se prachu, vody nebo hmyzu
Foto: Otřepání celého těla koně za účelem zbavit se prachu, vody nebo hmyzu.
Video: Komfortní chování – zbavování se hmyzu (otřepání, mávání ocasem, drbání, jemné záškuby podkožních svalů, zvedání končetiny).
Vybírání vhodného místa k válení
Foto: Vybírání vhodného místa k válení.
V první fázi ulehání k válení kůň nejprve zaujme polohu na předních končetinách
Foto: V první fázi ulehání k válení kůň nejprve zaujme polohu na předních končetinách.
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Komfortní chování – válení (různé fáze)
Foto: Komfortní chování – válení (různé fáze).
Video: Hledání místa pro válení, válení, oklepání, sociální facilitace – přesun stáda, skupinové válení.
Vstávání ze sternální polohy
Vstávání ze sternální polohy
Vstávání ze sternální polohy
Foto: Vstávání ze sternální polohy.
I při válení se uplatňuje sociální facilitace
Foto: I při válení se uplatňuje sociální facilitace.
Pozor! Tato poloha není pro koně komfortní. Pravděpodobně se jedná o příznak onemocnění
Foto: Pozor! Tato poloha není pro koně komfortní. Pravděpodobně se jedná o příznak onemocnění.
Komfortní chování – zívání
Foto: Komfortní chování – zívání.
Koně odpočívají vestoje asi 2-4 h. Díky anatomickým poměrům mohou odpočívat s povolenou končetinou tzv. „bezúnavné stání“
Koně odpočívají vestoje asi 2-4 h. Díky anatomickým poměrům mohou odpočívat s povolenou končetinou tzv. „bezúnavné stání“
Foto: Koně odpočívají vestoje asi 2-4 h. Díky anatomickým poměrům mohou odpočívat s povolenou končetinou tzv. „bezúnavné stání“.
Video: Odpočinek ve stoje.
Video: Odpočinek u valachů a hřebců.
Odpočinek ve sternální poloze
Foto: Odpočinek ve sternální poloze.
Odpočinek ve sternální poloze – stádo
Foto: Odpočinek ve sternální poloze – stádo.
Video: Odpočinek ve sternální poloze.
Spánek v laterální poloze – hříbě
Foto: Spánek v laterální poloze – hříbě.
Video: Odpočinek a spánek u hříbat.
Spánek v laterální poloze – starý kůň
Foto: Spánek v laterální poloze – starý kůň.
Odpočinek u koní ve sternální i laterální poloze
Foto: Odpočinek u koní ve sternální i laterální poloze.
Pozor! Ulehnutí nebo válení koně může znamenat i zdravotní problém – např. koliku
Foto: Pozor! Ulehnutí nebo válení koně může znamenat i zdravotní problém – např. koliku.

Allogrooming

Koně, chovaní v kontaktu, se mohou navzájem čistit nebo si okusovat hřívu, zejména v oblasti kohoutku a zádi, kde si zvíře nedosáhne samo (allogrooming). Tento projev komfortního chování je pokládán za sociálně velmi významný – snižování agrese a utužování hierarchie. Při takovéto vzájemné péči klesá u čištěného jedince tepová frekvence.

Allogrooming
Allogrooming
Foto: Allogrooming.
Video: Allogrooming.
Video: Allogrooming – hříbata.