Hříbě

Hříbě patří mezi mláďata tzv. následovacího typu (follower), odloučení od matky je pro něj stres. Hříbě saje 3-7krát za hodinu v prvním týdnu (což je asi 50-75krát za den), počet sání vrcholí po dvou dnech a postupně klesá na frekvenci jednou za dvě hodiny v 8. měsíci. Hříbata sají 35-40 týdnů, odstavují se obvykle 15 týdnů před dalším ohřebením matky, ale pouto s matkou může přetrvávat i při péči o další hříbata (1-3roky). Jedno sání trvá asi minutu, hříbě se tím u matky také uklidňuje. První sání proběhne do asi 2 hodin.

Hříbě tráví v 1. týdnu asi 85 % času ve vzdálenosti 1 m od matky, v 9. týdnu již jen 40 % čas, ve 20. týdnu již pouze 30 % času (zároveň stoupá podíl času věnovaného hrám s jinými hříbaty). První hrou bývá často okusování nohou a hřívy matky, 70 % pohybu hříbat je v kontextu s hrou. Po čtrnácti dnech od narození si už hříbě hraje o samotě, např. cválá směrem od matky a zpět či vyskakuje. Od 8. týdne převažují sociální hry (osamělá hříbata si někdy hrají se psy nebo s lidmi), hřebečci mívají ve hře sexuální prvky a klisničky se navzájem honí, projevují vzájemnou péči (allogrooming).

Hříbě tráví v 1. týdnu asi 85 % času ve vzdálenosti 1 m od matky
Foto: Hříbě tráví v 1. týdnu asi 85 % času ve vzdálenosti 1 m od matky.
Video: Hříbě následuje matku.
Video: Hříbata se drží u svých matek.
Sání hříběte od matky
Foto: Sání hříběte od matky.
Video: Potravní chování hříbat.
Od 8. týdne převažují sociální hry a projevy vzájemné péče (allogrooming)
Foto: Od 8. týdne převažují sociální hry a projevy vzájemné péče (allogrooming).
Video: Sociální hry hříbat.

Odstav

Přirozený odstav je cca od 9. měsíce spíš později. Hříbata se v chovu odstavují obvykle mezi 4. - 6. měsícem věku. Vhodné jsou metody s postupnou habituací hříbat na změny, náhlý odstav představuje pro hříbata stres. Odstav lze provést několika způsoby a to: odnětím hříběte matce a jeho oddělené ustájení, odnětí a ustájení s jiným hříbětem (může nastat další stres při pozdějším oddělení těchto dvou jedinců), skupinové ustájení celé skupiny odstavených hříbat, postupný odstav, při němž hříbě vidí a slyší matku, ale jsou odděleni ohradami. Matky se také mohou postupně odvádět z výběhu/pastvy.

Skupinové ustájení celé skupiny odstavených hříbat
Foto: Skupinové ustájení celé skupiny odstavených hříbat.
Video: Odstavená hříbata při přesunu na pastvinu.
Video: Sociální hry u dvouletků.