ETOLOGIE KONÍ

výukový materiál určený pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2016FVHE/2380/60

řešitelský tým: MVDr. Zuzana Machovcová, MVDr. Jana Jozefová, Ph.D.

Etologie koní